Termeni și condiții

Prin prezenta Politică vă informăm despre modul în care colectăm, utilizăm, transferăm și protejăm datele dvs. cu caracter personal. Prelucrarea acestora o realizăm în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, și de abrogare a Directivei nr. 95/46/CE (,,Regulamentul general privind protecția datelor’’) și ale legislației naționale relevante în materia protecției datelor cu caracter personal.

 

 1. CINE SUNTEM NOI

Complexul Cultural Sportiv Studențesc Tei.

Datele noastre de contact sunt:

Adresa sediului: București, sector 2, Strada Oltețului nr. 30

Adresa de e-mail: secretariat@ccsstei.ro

Telefon: 0212 421 588

 

 1. OBIECTIVE
 • Conformitatea cu Regulamentul General privind Protecția Datelor și bunele practici în materie de protecție a datelor cu caracter personal;
 • Protecția drepturilor persoanelor vizate;
 • Transparența privind modul în care sunt protejate datele cu caracter personal;
 • Protecția împotriva riscurilor de încălcare a securității a datelor cu caracter personal.

 

 1. APLICABILITATE

Prezenta Politică se aplică:

 • conducerii Complexului Cultural Sportiv Studențesc Tei;
 • tuturor angajaților Complexului Cultural Sportiv Studențesc Tei;
 • tuturor persoanelor care realizează o prelucrare a datelor cu caracter personal, în scopul și mijloacele stabilite de către Complexul Cultural Sportiv Studențesc Tei (ex. parteneri contractuali, ș.a.);
 • altor persoane vizate ale căror date sunt prelucrate de Complexul Cultural Sportiv Studențesc Tei.

 

 1. PRINCIPII DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Complexul Cultural Sportiv Studențesc Tei în calitatea sa de Operator, prelucrează datele cu caracter personal ale candidaților care aplică pentru posturile disponibile, angajaților, reprezentanților partenerilor contractuali și ai colaboratorilor, și datele altor persoane fizice care interacționează cu Complexul Cultural Sportiv Studențesc Tei și/sau sunt antrenate în relații contractuale cu acesta.

 

Datele cu caracter personal sunt:

 • prelucrate în mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizată;
 • colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri;
 • adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate;
 • exacte și actualizate în termen;
 • păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele;
 • prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare.

 

 1. TIPURILE DE DATE PRELUCRATE ȘI SCOPUL PRELUCRĂRII

Pentru respectarea obligațiilor legale:

 • Complexul Cultural Sportiv Studențesc Tei va prelucra datele tuturor persoanelor vizate de fiecare dată când există o obligație legală de prelucrare a acelor date respectiv când Complexul Cultural Sportiv Studențesc Tei acționează în exercitarea atribuțiilor cu care acesta a fost împuternicit prin lege.
 • Totodată Complexul Cultural Sportiv Studențesc Tei va putea prelucra date de fiecare dată când aceasta se realizează în interes public iar acesta are competența de a prelucra aceste date.

 

Pentru încheierea și executarea:

 • Diverselor contracte de prestări servicii, respectiv de organizare evenimente, cursuri participări la conferințe ș.a. În aceste situații Complexul Cultural Sportiv Studențesc Tei va putea prelucra date precum cele regăsite în cartea de identitate respectiv număr de cont bancar, adresă de email sau număr de telefon.
 • protocoalelor de parteneriat, contractelor de colaborare, contractele de finanțare/sponsorizareîn care Complexul Cultural Sportiv Studențesc Tei are calitatea de finanțator/sponsorprelucrăm după caz, datele necesare încheierii acestor protocoale de parteneriat sau de colaborare.

 

În contextul angajării de personal, pentru încheierea și executarea contractelor individuale de muncă, respectiv de fiecare dată când în urma procesului de recrutare o persoană este angajată pe o funcție publică, prelucrăm următoarele tipuri de date:

 • date de identitate din C.I./pașaport: nume, prenume, data și anul nașterii, C.N.P., serie și număr C.I./pașaport, sexul, cetățenia, adresă de domiciliu;
 • date de contact: adresa de e-mail, număr de telefon;
 • date din acte de stare civilă (ex.: cazurile de beneficii oferite – număr de zile libere – în temeiul legii etc.);
 • date privind formarea profesională (ex.: diplome, studii, date din CV etc.);
 • date privind situația familială sau medicală (ex.: cazuri de deces în familie pentru acordarea beneficiilor oferite conform legii, prelucrări ale concediilor medicale etc.).

 

Complexul Cultural Sportiv Studențesc Tei prelucrează date cu caracter personal de fiecare dată când desfășoară proiecte de interes public. Între aceste proiecte se pot număra cele referitoare la proiecte pentru studenți și de tineret (ex. cursuri pentru studenți și tineri, tabere studențești, ș.a.). Datele prelucrate în aceste contexte sunt cele prevăzute în mod specific de fiecare proiect și sunt detaliate în informările specifice proiectului.

În vederea completării și transmiterii formularului de contact de pe website-ul Complexul Cultural Sportiv Studențesc Tei: https://ccsstei.ro/  (în continuare ,,website’’), prelucrăm următoarele tipuri de date: numele, prenumele, număr de telefon, e-mail-ul.

Tot astfel, doar cu acordul dvs. expres, în scopul promovării activității Complexului Cultural Sportiv Studențesc Tei, prelucrăm imagini, video-uri, înregistrări audio și testimoniale cu dvs. Consimțământul se va solicita înainte de realizarea și utilizarea propriu-zisă a acestora și poate fi retras în orice moment, fără a avea efect retroactiv, cu privire la materialele deja publicate pentru care exista consimțământul dvs. la momentul publicării.

Pentru vizitatorii website-ului este posibil să colectăm date prin module cookie sau alte tehnologii similare, precum: adresa IP, navigatorul de internet, locația, paginile web accesate pe website-ul nostru, timpul petrecut pe website, rețeaua de internet, dispozitivul utilizat. Pentru mai multe detalii în acest sens, consultați Politica de cookies-uri.

 

 1. TEMEIURILE LEGALE PE CARE SE BAZEAZĂ PRELUCRAREA DATELOR

Datele dvs. sunt prelucrate în vederea:

 • încheierii și executării diferitelor contracte;
 • în baza realizării interesului publicatunci când Complexul Cultural Sportiv Studențesc Tei acționează în sfera competențelor specifice;
 • în baza consimțământului oferit în prealabil(ex. cazuri specifice de promovare și publicitate etc.);
 • pentru atingerea interesului legitim al Complexului Cultural Sportiv Studențesc Tei (ex. adoptarea de măsuri de protecție și securitate a angajaților noștri, exercitarea unor drepturi și interese legitime ale Complexului Cultural Sportiv Studențesc Tei în cadrul procedurilor contencioase sau necontencioase, în scopuri statistice, științifice etc.).

 

 1. DURATA PRELUCRĂRII

Datele cu caracter personal sunt stocate în vederea prelucrării lor pe durata necesară atingerii scopurilor de prelucrare menționate în prezenta politică sau pe durata impusă de lege (ex. în materie de arhivare, de contabilitate etc.).

 1. CUI TRANSMITEM DATELE CU CARACTER PERSONAL

Nu vom comunica sau transfera vreunui terț, niciuna dintre datele cu caracter personal colectate de la dvs. sau despre dvs. cu excepția:

 • Autorităților și instituțiilor publice– când există o obligație legală în acest sens sau în scopul unui interes legitim;
 • Partenerilor contractuali sau colaboratorilor Complexului Cultural Sportiv Studențesc Tei:
  • pentru asigurarea funcționalității și mentenanței website-ului;
  • pentru stocarea datelor în condiții de securitate și confidențialitate;
  • pentru organizarea și desfășurarea de diferite campanii/proiecte/evenimente ș.a.
 • Oricărui terț– dacă v-ați dat consimțământul în mod expres și punctual, pentru respectiva situație și respectivele date.

 

 1. MĂSURI DE PROTECȚIE ȘI GARANȚII

Complexul Cultural Sportiv Studențesc Tei implementează măsuri tehnice și organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel înalt de securitate și protecție a datelor cu caracter personal. Noi utilizăm metode şi tehnologii de securitate, împreună cu politici şi proceduri interne de lucru, inclusiv de control şi audit, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederilor legale în vigoare relevante în materia protecției datelor cu caracter personal.

 

 1. DREPTURILE PERSOANEI VIZATE

Orice persoană vizată își poate exercita următoarele drepturi, așa cum sunt prevăzute de către Regulamentul general privind protecția datelor:

 • Dreptul de acces;
 • Dreptul de rectificare;
 • Dreptul la ștergere;
 • Dreptul la restricționarea prelucrării;
 • Dreptul la portabilitate;
 • Dreptul la opoziție a prelucrării;
 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri;
 • Dreptul de a se adresa ANSPDCP și instanțelor de judecată.

 

Pentru exercitarea acestor drepturi sau pentru orice întrebări legate de prelucrarea datelor tale personale, te rugăm să ne contactezi pe adresa de email: secretariat@ccsstei.ro sau la numărul de telefon: 0212 421 588, persoană de contact Bianca Șerbănescu.

                                                                                                                

Sari la conținut