Acțiuni

Calendar de acțiuni studențești 2024

Complexul Cultural Sportiv Studentesc Tei, organizeaza in 2024, actiuni studentesti pe urmarind prioritatile din strategia nationala de tineret: Consiliere și orientare în carieră, formare, piața muncii, Incluziune socială , Promovarea voluntariatului, a educației civice și a implicării sociale, Promovarea culturii și activităților vocaționale prin diversificarea proiectelor și a programelor pentru pregătirea vocațională a studenților (muzică, pictură, dans etc.) , Sănătate (inclusiv campanii antidrog), sport și recreere.

Pentru mai multe informații și detalii, puteți contacta complexul la numărul de telefon 021.242.1588

Modul in care dotarile CCSS Tei pot fi utilizate de catre beneficiarii institutiei urmeaza mai multi pasi:

  • Redactare solicitare in care se mentioneaza: datele de contact ale institutiei si persoanei responsabile, motivul solicitarii, perioada de timp, locatia exacta, numarul de participanti la activitate.
  • Transmiterea solicitarii: documentul inregistrat se depune la sediul CCSS Tei sau se transmite prin posta electronica sau fax, orice mijloc care confirma primirea. Studentii si asociatiile studentesti beneficiaza de gratuitate sau reduceri substantiale in functie de tipul evenimentului.
  • CCSS Tei verifica disponibilitatea de utilizare a dotarilor si alinierea activtatilor pentru care se solicita utilizarea dotarilor la politicile sale si ofera raspuns solicitarii in timp util.
  • Transmiterea raspunsului catre solicitant la coordonatele mentionate in solicitare.
  • Incheierea procesului verbal de primire/utilizare a dotarilor, prezentare modului de intrebuintare si semnarea angajamentului de folosire a dotarilor conform sugestiilor primite;
  • Realizarea activitatilor pentru care au fost solicitate dotarile;
  • Incheierea procesului verbal de predare a dotarilor.

Solicitarile se fac pe adresa de email activitati.studentesti@ccsstei.ro.

Formular de solicitare

Complexul Cultural Sportiv Studentesc Tei supune dezbaterii publice, in conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala, republicata, anexele „Formular de includere in calendarul de actiuni” si „Formular de evaluare tehnica”  din Procedura operationala Activitati Studentesti si Centru de Tineret, documente ce se doresc a fi utilizate pentru intocmire calendarului de activitati cu actiuni studentesti si de tineret in parteneriat.

Studentii, tinerii, asociatiile studentesti si cele de tineret interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, pe adresa, activitati.studentesti@ccsstei.ro , cu subiectul „Propunere PO Activitati Studentesti si Centru de Tineret”.

e-mail: activitati.studentesti@ccsstei.ro

Consultare publica pentru stabilirea locațiilor de desfășurare a Programului Național de Tabere Studențești 2023

Conform art.35 alin 1 din Metodologia privind organizarea si desfasurarea Programului National de Tabere Studentesti 2017, alegerea locatiilor de tabere se va face in urma consultarilor cu organizatiile reprezentative, legal constituite, la nivelul fiecarei universitati arondate CCSS TEI.

In acest sens CCSS TEI organizeaza in perioada 24.05.2017 – 30.05.2017 consultare publica online cu asociatiile din centrul universitar Bucuresti.

In conformitate cu prevederile:
– Ordinului MFTES nr 5871/05.05.2023 pentru aprobarea Metodologiei pentru organizarea acțiunilor Caselor de Cultura ale Studenților si ale Complexului Cultural Sportiv Studențesc Tei cu modificările și completările ulterioare; – Calendarului de acțiuni aprobat nr. 6616/26.05.2023;
CCSS Tei anunța organizarea acțiunilor de mai jos si invita structurile interesate (asociații studențești si de tineret, autorități, instituții, agenții naționale, organisme naționale si internaționale) sa ne transmită o scrisoare de intenție in vederea aderării ca partener:

Sari la conținut