Ziua internationala a studentilor

În data de 17 Noiembrie 2015 s-au întâlnit la Complex Studențesc Tei  elevi, studenți, tineri reprezentând un număr de 11 organizații din mai multe părți ale țării, precum: Timișoara, Iași, București, Galați, Sighișoara și Galați.

În cadrul acestei întâlniri s-a discutat despre voința de implicare și de realizare a unor proiecte ce vizează, în principal, tinerii din România, dar și din afara granițelor. Proiectele și acțiunile care vor fi întreprinse vor avea un rol important în îmbunătățirea statului social, în perfecționarea tinerilor, în dezvoltarea personală, dar și în orientarea tinerilor în carieră, viața socială și culturală.

S-a realizat o dezbatere privind realitățile și dificultățile întâmpinate de studenți, de elevi, de tineri, în general. S-a ajuns la punctarea anumitor probleme existențiale actuale și anume:

–          Programul Prima Casa

–          Asigurarea obligatorie de tip RCA

–          Inexistența unui cadru legislativ în ceea ce privește evaluarea ONGT-urilor

–          Implementarea unor programe de softskills-uri la nivelul liceelor, universităților și Consiliilor Județene;

–          Existența unei rate de șomaj mărit în rândul tinerilor, la nivelul României;

–          Neexistența unei corelări a cerinței pieții muncii cu programele universitare etc.

 

S-au trasat câteva soluții pentru fiecare problemă evidențiată în parte, pe care le vom transmite ulteriorcătre instituțiile de resort de interes. De asemenea, reprezentanții au propus anumite strategiiși obiective, precum: încurajarea formării tinerilor, stimularea implicării tinerilor în viaţa societăţii, colaborarea cu alte organizaţii şi instituţii guvernamentale şi non-guvernamentale din ţară şi din străinătate, programe de mobilități sau schimburi de tineri naționale și internaționale, apărarea drepturilor și intereselor tinerilor etc.

Toate strategiile discutate în cadrul acestei întâniri și pe care dorimle vom aplica pentru a atinge obiectivele, vor avea ca rezultat acțiuni în beneficiul tinerilor, prin activități precum: dezvoltarea de proiecte şi programe de dezvoltare; dezvoltarea soluţiilor de implicare activă a tinerilor în dezvoltarea profesională și personal prin susţinerea iniţiativelor acestora și prin training-uri; realizarea unor activităţi de consultare şi dialog structurat în vederea identificării problemelor specifice ale tinerilor şi a soluţiilor pentru acestea etc.

Această întâlnire a fost un real beneficiu pentru grupul de lucru, format sub titulatura de Federația Organizațiilor din România, deoarece s-au luat decizii privind problemele existente ale tinerilor.