In conformitate cu prevederile:
– Ordinului MFTES nr 5871/05.05.2023 pentru aprobarea Metodologiei pentru organizarea acțiunilor Caselor de Cultura ale Studenților si ale Complexului Cultural Sportiv Studențesc Tei cu modificările și completările ulterioare; – Calendarului de acțiuni aprobat nr. 6616/26.05.2023;
CCSS Tei anunța organizarea acțiunilor de mai jos si invita structurile interesate (asociații studențești si de tineret, autorități, instituții, agenții naționale, organisme naționale si internaționale) sa ne transmită o scrisoare de intenție in vederea aderării ca partener:

Selecție parteneri proiecte 2023 CCSS Tei

Scrisoare intentie 2023