COMPLEXUL CULTURAL SPORTIV STUDENȚESC TEI cu sediul în strada Oltețului 30, București, sector 2, organizează concurs pentru ocuparea funcțiilor contractuale vacante:

Rezultate finale- Economist Specialist IA (S)

Rezultate finale- Auditor I (S)

Rezultate finale- Muncitor I

Rezultate finale- Muncitor IV

Rezultate finale- Muncitor III cazare si alimentatie

Rezultate finale- Muncitor I centrul de conferinte

Rezultat proba interviu- Economist Specialist IA (S)

Rezultate finale- Consilier I

Rezultate finale- Sef Formatie Muncitori

Lista rezultate finale- Sef Patrimoniu

Proba interviu- Auditor I (S)

Rezultate proba scrisa- Muncitor I

Rezultate proba scrisa- Muncitor IV

Rezultate proba scrisa- Muncitor I centrul de conferinte

Rezultate proba scrisa- Muncitor III cazare si alimentarie

Proba interviu- Șef Formație Muncitori

Proba interviu- Consilier I

Rezultate proba scrisa- Auditor I (S)

Rezultate proba scrisa- Sef Serviciu Patrimoniu

Rezultate proba scrisa- Economist Specialist IA (S)

Rezultate proba scrisa- Consilier Juridic

Rezultate proba scrisa- Muncitor 1

Rezultate proba scrisa- Muncitor IV

Rezultate proba scrisa- Muncitor III

Rezultate proba scrisa- Muncitor I

Rezultate proba scrisa- Sef Formatie Muncitori

Rezultate proba scrisa- Consilier I

Rezultate proba scrisa- Sef Serviciu Patrimoniu

Rezultate selectie dosare- Auditor I (S)

Rezultate selectie dosare- Consilier Juridic

Rezultate selectie dosare Muncitor Calificat III din cadrul Compartimentului Cazare si Alimentatie

Rezultate selectie dosare Muncitor Calificat IV din cadrul Administrativ

Rezultate selectie dosare Muncitor Calificat I din cadrul Compartimentului Centrul de Conferinte

Rezultate selectie dosare Muncitor Calificat I din cadrul Administrativ

Rezultate selectie dosare Sef Formatie muncitori

Rezultate selectie dosare Consilier I

Rezultate selectie dosare- Sef Serviciu Patrimoniu

Anunt, calendar, bibliografie concurs- muncitori calificati- administrativ

Anunt, calendar, bibliografie concurs- economist specialist si referent

Anunt, calendar, bibliografie concurs- Consilier Juridic si Auditor I (S)

Anunt, calendar, bibliografie concurs- muncitor calificat I- Centru Conferinte

Anunt, calendar, bibliografie concurs- Muncitor calificat III- Cazare si alimentatie

Anunt, calendar, bibliografie concurs – Sef formatie muncitori II si Consilier I

Anunt, calendar, bibliografie concurs- Sef Serviciu Patrimoniu

Centralizatoare finale pentru posturile: Consilier, Tehnician Recepționer, Referent

Centralizator note finale Consilier I

Centralizator note finale Receptioner

Centralizator note finale Referent

 

Centralizator Referent-proba interviu

Centralizator proba interviu- referent

Centralizatoare proba interviu pentru posturile: Consilier, Tehnician si Muncitor

Centralizator Receptioner-proba interviu

Centralizator-Consilier-proba interviu

Centralizator Muncitor-proba interviu

Centralizator rezultat contestație Referent

Centralizator proba scrisă rezultate contestație

Centralizatoare cu rezultatele probei scrise la concursul anunțat de către CCSS Tei, pentru posturile:

Centralizator- Referent

Centralizator consilier

Centralizator muncitor

Centralizator recepționer

Centralizatoare cu rezultatele dosarelor înscrise la concursul anunțat de către CCSS Tei

Centralizator selecție dosare- Referent I (M)

Centralizator selecție dosare- Consilier I

Centralizator selecție dosare- Consilier Juridic

Centralizator selecție dosare- Economist Specialist

Centralizator selecție dosare- Muncitor Calificat III

Centralizator selecție dosare- Auditor I

Centralizator selecție dosare- Tehnician (recepționer)

COMPLEXUL CULTURAL SPORTIV STUDENȚESC TEI cu sediul în strada Oltețului 30, București, sector 2, organizează concurs pentru ocuparea funcțiilor contractuale vacante:

Anunț concurs 01.08.2022 

Calendar nou 2022

BIBLIOGRAFIE DE CONCURS

 

Compartiment Financiar, Buget, Contabilitate și Resurse Umane:

 • ECONOMIST SPECIALIST IA (S) – 1 post- studii superioare economice, vechime in specialitate 6 ani.

Compartimentul Audit Public Intern:

 • AUDITOR I  (S)-  1 post- studii superioare, vechime in specialitate ( audit) – minim 6 ani.

Compartimentul Juridic, Contracte, Achiziții si Investiții:

 • CONSILIER JURIDIC I (S)-  1 post – studii superioare de specialitate, vechime de specialitate minim 3 ani.
 • CONSILIER I (S) – 1 post-  studii superioare, vechime in activitate 3 ani.

Serviciu Patrimoniu, Administrativ, Secretariat si Relatii Publice:

 • REFERENT I (M) – 1 post – studii medii, nu necesita vechime.

Serviciu Cazare si Alimentatie:

 • TEHNICIAN- RECEPTIONER HOTEL I (M) – 1 post- studii medii, vechime in specialitate de minim 5 ani.
 • MUNCITOR CALIFICAT III   – 1 post- studii medii, nu necesita vechime.

Amanare concurs 01.07.2022

 

Centralizatoare cu rezultatele dosarelor înscrise la concursul anunțat de către CCSS Tei începând cu data de 30.06.2022

Anexa 1.2 Centraliz selec dosare- Auditor

Anexa 1.2 Centraliz selec dosare- Consilier I

Anexa 1.2 Centraliz selec dosare- Consilier Juridic

Anexa 1.2 Centraliz selec dosare- Economist Specialist

Anexa 1.2 Centraliz selec dosare- Muncitor Calificat III

Anexa 1.2 Centraliz selec dosare- Referent

Anexa 1.2 Centraliz selec dosare- Tehnician receptioner

COMPLEXUL CULTURAL SPORTIV STUDENȚESC TEI cu sediul în strada Oltețului 30, București, sector 2, organizează concurs pentru ocuparea funcțiilor contractuale vacante:

ANUNT concurs 01.07.2022

Calendar de desfasurare a concursului

BIBLIOGRAFIE DE CONCURS

Compartiment Financiar, Buget, Contabilitate și Resurse Umane:

 • ECONOMIST SPECIALIST IA (S) – 1 post- studii superioare economice, vechime in specialitate 6 ani.

Compartimentul Audit Public Intern:

 • AUDITOR I  (S)-  1 post- studii superioare, vechime in specialitate ( audit) – minim 6 ani.

Compartimentul Juridic, Contracte, Achizitii si Investitii:

 • CONSILIER JURIDIC I (S)-  1 post – studii superioare de specialitate, vechime de specialitate minim 3 ani.
 • CONSILIER I (S) – 1 post-  studii superioare, vechime in activitate 3 ani.

Serviciu Patrimoniu, Administrativ, Secretariat si Relatii Publice:

 • REFERENT I (M) – 1 post – studii medii, nu necesita vechime.

Serviciu Cazare si Alimentatie:

 • TEHNICIAN- RECEPTIONER HOTEL I (M) – 1 post- studii medii, vechime in specialitate de minim 5 ani.
 • MUNCITOR CALIFICAT III   – 1 post- studii medii, nu necesita vechime.
Concursul va avea loc in data  de 01 august 2022 (probele scrise) si in data de 05 august 2022 vor avea loc interviurile incepand cu orele 09:00, la sediul Complexului Cultural Sportiv Studentesc Tei.În vederea participării la concurs,candidaţii depun dosarul de concurs pana la data 25 iulie  2022,  orele 14, la sediul instituţiei din str. Oltetului nr.30, Bucuresti, sec.2.Relatii la telefonul 0212421588, 0738292145 sau la secretariatul institutiei, de unde se poate ridica si bibliografia.

Centralizator cu rezultatele finale pentru postul de muncitor calificat (cameristă)

Centralizator rezultate finale- Muncitor calificat III -camerista

Centralizator proba interviu pentru postul de muncitor calificat (cameristă)

Centralizator cu rezultatele probei interviu- Muncitor calificat- camerista

Centralizator proba practică pentru postul de muncitor calificat (cameristă)

Centralizator proba practica- Muncitor Calificat III cameristă

Centralizatoare cu rezultatele dosarelor înscrise la concursul anunțat de către CCSS Tei începând cu data de, 23.05.2022 pentru funcțiile contractuale:

 • Tehnician (recepționer);
 • Muncitor calificat (cameristă)

Centralizator selectie dosare – Muncitor calificat III- camerista

Centralizator selectie dosare- Tehnician (receptioner)

Centralizatoare rezultate finale contabil si referent

Centralizator rez finale- referent

Centralizator rez finale- contabil

Centralizatoare rezultate finale economist RU si economist financiar-contabil

Centralizator rez. finale Economist RU

Centralizator rezultate finale- Economist Conta

Centralizatoare rezultate finale auditor si muncitor calificat

Centralizator cu rezultate finale auditor

Centralizator cu rezultate finale muncitor

Centralizatoare proba interviu referent si contabil

Centralizator interviu contabil

Centralizator interviu referent

Centralizatoare proba interviu Economist RU si Economist Financiar 

Centralizator proba interviu – Economist RU

Centralizator proba interviu- Economist -financiar

Centralizatoare proba interviu pentru posturile auditor si muncitor calificat

Centralizator- proba interviu- auditor

Centralizator-proba interviu- muncitor calificat

Centralizator contestatie candidat 3306

Centralizator Referent

Centralizator rectificativ nota candidat 3306

Centralizator- Referent -Rectificare

Centralizatoare proba scrisă din data de 20.05.2022

Centralizator -contabil

Centralizator -referent

Complexul Cultural Sportiv Studențesc Tei cu sediul în strada Oltețului, nr. 30, sector 2, București, organizează concurs pentru următoarele funcții contractuale:

 • Tehnician (recepționer);
 • Muncitor calificat (cameristă).

Anunț

Bibliografie si tematică – Muncitor calificat (camerista)

Bibliografie si tematică- Tehnician (receptioner)

Calendar

Cerere, opis

Centralizatoare cu rezultatele probei scrise din data de 19.05.2022

Centralizator rezultate- Economist specialist – Resurse Umane

Centralizator rezultate- Economist specialist – Contabilitate

Centralizatoare cu rezultatele probei scrise din data de 18.05.2022

Centralizator rezultate – Auditor

Centralizator rezultate- Muncitor Calificat

Centralizatoare cu rezultatele dosarelor înscrise la concursul anunțat de către CCSS Tei începând cu data de 26.04.2022

Centralizator rezultate auditor

Centralizator rezultate contabil

Centralizator rezultate economist S buget

Centralizator rezultate economist S RU

Centralizator rezultate muncitor

Centralizator rezultate referent

COMPLEXUL CULTURAL SPORTIV STUDENȚESC TEI cu sediul în strada Oltețului 30, București, sector 2, organizează începând cu data 26.04.2022 , concurs pentru ocuparea funcțiilor contractuale vacante:

Centralizatoare cu rezultatele dosarelor înscrise la concursul anunțat de către CCSS Tei

Centralizator selectie dosare- Referent I (M)

Centralizator selectie dosare- Consilier I

Centralizator selectie dosare- Consilier Juridic

Centralizator selectie dosare- Economist Specialist

Centralizator selectie dosare- Muncitor Calificat III

Centralizator selectie dosare- Auditor I

Centralizator selectie dosare- Tehnician (receptioner)

COMPLEXUL CULTURAL SPORTIV STUDENȚESC TEI cu sediul în strada Oltețului 30, București, sector 2, organizează concurs pentru ocuparea funcțiilor contractuale vacante:

Anunt concurs 01.08.2022 

Calendar nou 2022

BIBLIOGRAFIE DE CONCURS

 

Compartiment Financiar, Buget, Contabilitate și Resurse Umane:

 • ECONOMIST SPECIALIST IA (S) – 1 post- studii superioare economice, vechime in specialitate 6 ani.

Compartimentul Audit Public Intern:

 • AUDITOR I  (S)-  1 post- studii superioare, vechime in specialitate ( audit) – minim 6 ani.

Compartimentul Juridic, Contracte, Achiziții si Investiții:

 • CONSILIER JURIDIC I (S)-  1 post – studii superioare de specialitate, vechime de specialitate minim 3 ani.
 • CONSILIER I (S) – 1 post-  studii superioare, vechime in activitate 3 ani.

Serviciu Patrimoniu, Administrativ, Secretariat si Relatii Publice:

 • REFERENT I (M) – 1 post – studii medii, nu necesita vechime.

Serviciu Cazare si Alimentatie:

 • TEHNICIAN- RECEPTIONER HOTEL I (M) – 1 post- studii medii, vechime in specialitate de minim 5 ani.
 • MUNCITOR CALIFICAT III   – 1 post- studii medii, nu necesita vechime.

Amanare concurs 01.07.2022

 

Centralizatoare cu rezultatele dosarelor înscrise la concursul anunțat de către CCSS Tei începând cu data de 30.06.2022

Anexa 1.2 Centraliz selec dosare- Auditor

Anexa 1.2 Centraliz selec dosare- Consilier I

Anexa 1.2 Centraliz selec dosare- Consilier Juridic

Anexa 1.2 Centraliz selec dosare- Economist Specialist

Anexa 1.2 Centraliz selec dosare- Muncitor Calificat III

Anexa 1.2 Centraliz selec dosare- Referent

Anexa 1.2 Centraliz selec dosare- Tehnician receptioner

COMPLEXUL CULTURAL SPORTIV STUDENȚESC TEI cu sediul în strada Oltețului 30, București, sector 2, organizează concurs pentru ocuparea funcțiilor contractuale vacante:

ANUNT concurs 01.07.2022

Calendar de desfasurare a concursului

BIBLIOGRAFIE DE CONCURS

Compartiment Financiar, Buget, Contabilitate și Resurse Umane:

 • ECONOMIST SPECIALIST IA (S) – 1 post- studii superioare economice, vechime in specialitate 6 ani.

Compartimentul Audit Public Intern:

 • AUDITOR I  (S)-  1 post- studii superioare, vechime in specialitate ( audit) – minim 6 ani.

Compartimentul Juridic, Contracte, Achizitii si Investitii:

 • CONSILIER JURIDIC I (S)-  1 post – studii superioare de specialitate, vechime de specialitate minim 3 ani.
 • CONSILIER I (S) – 1 post-  studii superioare, vechime in activitate 3 ani.

Serviciu Patrimoniu, Administrativ, Secretariat si Relatii Publice:

 • REFERENT I (M) – 1 post – studii medii, nu necesita vechime.

Serviciu Cazare si Alimentatie:

 • TEHNICIAN- RECEPTIONER HOTEL I (M) – 1 post- studii medii, vechime in specialitate de minim 5 ani.
 • MUNCITOR CALIFICAT III   – 1 post- studii medii, nu necesita vechime.
Concursul va avea loc in data  de 01 august 2022 (probele scrise) si in data de 05 august 2022 vor avea loc interviurile incepand cu orele 09:00, la sediul Complexului Cultural Sportiv Studentesc Tei.În vederea participării la concurs,candidaţii depun dosarul de concurs pana la data 25 iulie  2022,  orele 14, la sediul instituţiei din str. Oltetului nr.30, Bucuresti, sec.2.Relatii la telefonul 0212421588, 0738292145 sau la secretariatul institutiei, de unde se poate ridica si bibliografia.

Centralizator cu rezultatele finale pentru postul de muncitor calificat (cameristă)

Centralizator rezultate finale- Muncitor calificat III -camerista

Centralizator proba interviu pentru postul de muncitor calificat (cameristă)

Centralizator cu rezultatele probei interviu- Muncitor calificat- camerista

Centralizator proba practică pentru postul de muncitor calificat (cameristă)

Centralizator proba practica- Muncitor Calificat III cameristă

Centralizatoare cu rezultatele dosarelor înscrise la concursul anunțat de către CCSS Tei începând cu data de, 23.05.2022 pentru funcțiile contractuale:

 • Tehnician (recepționer);
 • Muncitor calificat (cameristă)

Centralizator selectie dosare – Muncitor calificat III- camerista

Centralizator selectie dosare- Tehnician (receptioner)

Centralizatoare rezultate finale contabil si referent

Centralizator rez finale- referent

Centralizator rez finale- contabil

Centralizatoare rezultate finale economist RU si economist financiar-contabil

Centralizator rez. finale Economist RU

Centralizator rezultate finale- Economist Conta

Centralizatoare rezultate finale auditor si muncitor calificat

Centralizator cu rezultate finale auditor

Centralizator cu rezultate finale muncitor

Centralizatoare proba interviu referent si contabil

Centralizator interviu contabil

Centralizator interviu referent

Centralizatoare proba interviu Economist RU si Economist Financiar 

Centralizator proba interviu – Economist RU

Centralizator proba interviu- Economist -financiar

Centralizatoare proba interviu pentru posturile auditor si muncitor calificat

Centralizator- proba interviu- auditor

Centralizator-proba interviu- muncitor calificat

Centralizator contestatie candidat 3306

Centralizator Referent

Centralizator rectificativ nota candidat 3306

Centralizator- Referent -Rectificare

Centralizatoare proba scrisă din data de 20.05.2022

Centralizator -contabil

Centralizator -referent

Complexul Cultural Sportiv Studențesc Tei cu sediul în strada Oltețului, nr. 30, sector 2, București, organizează concurs pentru următoarele funcții contractuale:

 • Tehnician (recepționer);
 • Muncitor calificat (cameristă).

Anunț

Bibliografie si tematică – Muncitor calificat (camerista)

Bibliografie si tematică- Tehnician (receptioner)

Calendar

Cerere, opis

Centralizatoare cu rezultatele probei scrise din data de 19.05.2022

Centralizator rezultate- Economist specialist – Resurse Umane

Centralizator rezultate- Economist specialist – Contabilitate

Centralizatoare cu rezultatele probei scrise din data de 18.05.2022

Centralizator rezultate – Auditor

Centralizator rezultate- Muncitor Calificat

Centralizatoare cu rezultatele dosarelor înscrise la concursul anunțat de către CCSS Tei începând cu data de 26.04.2022

Centralizator rezultate auditor

Centralizator rezultate contabil

Centralizator rezultate economist S buget

Centralizator rezultate economist S RU

Centralizator rezultate muncitor

Centralizator rezultate referent

COMPLEXUL CULTURAL SPORTIV STUDENȚESC TEI cu sediul în strada Oltețului 30, București, sector 2, organizează începând cu data 26.04.2022 , concurs pentru ocuparea funcțiilor contractuale vacante:

IN PERIOADA 12.05.2021-11.06.2021 SE DESFASOARA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POZIȚIEI DE MEMBRU ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL COMPLEXULUI CULTURAL SPORTIV STUDENŢESC TEI