Legislatie

HG 801/2004 privind organizarea şi funcţionarea caselor de cultură ale studenţilor şi a complexului cultural sportiv studenţesc „Tei”

HG 11/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului şi Sportului

Regulamentul de organizare şi funcţionare (ROF)  al CCSS TEI.

Legea nr. 544 din 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

LEGE nr. 500 din 11 iulie 2002 privind finanţele publice

LEGE nr. 350 din 2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general

Ordonanta nr. 26/2000 din 30/01/2000 cu privire la asociatii si fundatii