Consultare tabere studentesti

             CCSS Tei anunța primirea bugetului și a numărului de locuri pentru taberele studențești aferente anului 2021 si va transmite invitația de a participa la consultare în vederea alegerii locației de desfășurare a taberelor studențești conform Art. 34 din Metodologia de organizare a taberelor studențești.

Propunem ca intalnirea sa se desfășoare în data de  07.07.2021 la ora 18:00 in aplicația ZOOM, conform coordonatelor de mai jos. Mai multe detalii puteți solicita la e-mail: ccss.tei.mts@gmail.com

CCSS Tei conform Anexei nr.2 la metodologie, a primit un număr de 251 de locuri în valoare de 190.760lei.

Time: Jul 7, 2021 06:00 PM Athens
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/83300186565?pwd=b1I4cmx5bXF5b2EyZTJaMm8zd2pMdz09

Anexa OMTS 432 Metodologie Tabere Stud. 2021

Anexe Metodologie Tabere Studentesti 2021

OMTS 432 – Mtodologie Tabere Studentesti 2021