Complexul Cultural Sportiv Studentesc Tei supune dezbaterii publice, in conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala, republicata, anexele „Formular de includere in calendarul de actiuni” si „Formular de evaluare tehnica”  din Procedura operationala Activitati Studentesti si Centru de Tineret, documente ce se doresc a fi utilizate pentru intocmire calendarului de activitati cu actiuni studentesti si de tineret in parteneriat.

Studentii, tinerii, asociatiile studentesti si cele de tineret interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, pe adresa, activitati.studentesti@ccsstei.ro , cu subiectul „Propunere PO Activitati Studentesti si Centru de Tineret”.

e-mail: activitati.studentesti@ccsstei.ro.

Anexa Propunere Formular de includere in calendarul de actiuni

[embeddoc url=”https://www.ccsstei.ro/wp-content/uploads/2017/12/propunere-formular-includere-in-calendarul-de-actiuni.doc” download=”all” viewer=”microsoft”]

Anexa Propunere Grila de evaluare

[embeddoc url=”https://www.ccsstei.ro/wp-content/uploads/2017/12/propunere-formular-si-grila-evaluare.doc” download=”all” viewer=”microsoft”]