Consultare metodologie inscriere activitati in calendarul de actiuni al CCSS TEI

Complexul Cultural Sportiv Studentesc Tei supune dezbaterii publice, in conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala, republicata, anexele „Formular de includere in calendarul de actiuni” si „Formular de evaluare tehnica”  din Procedura operationala Activitati Studentesti si Centru de Tineret, documente ce se doresc a fi utilizate in anul 2018 pentru intocmire calendarului de activitati cu actiuni studentesti si de tineret in parteneriat.

Studentii, tinerii, asociatiile studentesti si cele de tineret interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, pana in data de 08.01.2018 pe adresa informatiipublice@ccsstei.ro, cu subiectul „Propunere PO Activitati Studentesti si Centru de Tineret”.

Persoana de contact este: Ionut Aron/Carmen Tufagiu, e-mail: informatiipublice@ccsstei.ro.

 

Anexa Propunere Formular de includere in calendarul de actiuni

 

Anexa Propunere Grila de evaluare