Concursul național de proiecte de tineret și studenți 2023

Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse- MFTEȘ organizează în perioada 18 august 2023-26 noiembrie 2023 Concursul naţional de proiecte de tineret și studenți 2023, în baza Ordinului Ministrului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse nr. 20645/ 03.08.2023 și a Legii nr 350/ 02.12.2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general.

Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse a decis accelerarea procedurii de selecție a propunerilor de proiecte pentru creșterea perioadei de implementare a proiectelor și a numărului de beneficiari dar și pentru decontarea în condiții corespunzătoare a proiectelor finanțate.

Bugetul total alocat Concursului naţional de proiecte de tineret și studenți este de 3.000.000 lei, repartizată pentru linia de finanțare destinată proiectelor de tineret în valoare de 1.800.000 lei și pentru linia de finanțare destinată proiectelor studențești 1.200.000 lei, cu o limită maximă pe proiect de 100.000 lei.

https://mfamilie.gov.ro/1/tineret/