Concurs

COMPLEXUL CULTURAL SPORTIV STUDENTESC TEI organizează concurs pentru ocuparea 
următoarelor posturi:
-1 post Consilier I, Compartimentul Juridic, Contracte, Achiziții și Investiții – studii superioare,
vechime în specialitate – 3 ani;
-1 post Economist IA Compartimentul Financiar, Buget ,Contabilitate și Resurse Umane– studii
superioare, vechime în specialitate 6 ani;
-1 post Consilier I, Compartiment Centru de Tineret, Programe și Activități Studențești – studii
superioare, vechime în specialitate – 3 ani ;
Concursul va avea loc in data de 25 octombrie 2021(proba scrisa) si in data de 29 octombrie 2021
va avea loc interviul incepand cu orele 09:00.
-1 post Auditor I, Compartiment Audit Public Intern- studii superioare, vechime in specialitate- 6
ani;
-1 post Secretar Dactilograf I, Serviciu Patrimoniu, Administrativ, Secretariat si Relatii Publice-
studii medii, vechime in specialitate – 3 ani;
-1 post Sef Formatie Muncitori II, Compartiment Administrativ, studii medii profil tehnic, vechime
in activitate – 5 ani;
Concursul va avea loc in data de 26 octombrie 2021(proba scrisa) si in data de 01noiembrie 2021 va
avea loc interviul incepand cu orele 09:00.
-1 post Muncitor I electrician, Compartiment Administrativ, studii medii profil tehnic, vechime in
activitate – min.1 an;
-1 post Muncitor IV, lucrator bucatarie, Compartiment Centru de Conferinte, studii generale,
vechime in activitate – min.1 an;
-1 post Muncitor III, lucrator bucatarie, Serviciu Cazare si Alimentatie, studii generale, vechime in
activitate – min.1 an;
Concursul va avea loc in data de 27 octombrie 2021(proba scrisa) si in data de 02 noiembrie 2021
va avea loc proba practica incepand cu orele 09:00.
În vederea participării la concurs, candidaţii depun dosarul de concurs pana la data 18 octombrie
2021, orele 14, la sediul instituţiei din str. Oltetului nr.30.
Relatii la telefonul 0212421588, 0722339630 sau la secretariatul institutiei, de unde se poate ridica si
bibliografia.